STAATSCOURANTRealisatie E-laadpunt Duitslandweg en Raadhuisplein te Bodegraven

Aanvraag voor Verkeer | Weg

1. door het plaatsen van bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’, de volgende parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid welke enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen: a. een parkeervak aan de zuidzijde van de Duitslandweg, ter hoogte van het pand met huisnummer 4; b. een parkeervak op het Raadhuisplein, direct voor de vestiging van ABN AMRO die ten zuiden van de Oranjelaan is gelegen; 2. de bebording en markering aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 3. dit verkeersbesluit zes weken na de bekendmaking daarvan in werking te laten treden. Datum: 31 januari 2013

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Bodegraven. Bekijk alle Bekendmakingen bodegraven in .

https://bodegravenkrant.nl/bekendmakingen-bodegraven/

Deel dit bericht:

Redactie Bodegravenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Bodegravenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Bodegraven.

Gerelateerde berichten