STAATSCOURANTInstellen erfregime Kerkstraat en 30 km/u regime Prins Hendrikstraat te Bodegraven

Aanvraag voor Verkeer | Weg

1. door het plaatsen van borden model G5 en G6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de Kerkstraat, voor zover gelegen tussen het Voorplein en de Marktstraat, aan te wijzen als erf; 2. door het verwijderen van borden model G5 en G6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het huidige erfregime op de Prins Hendrikstraat op te heffen en het bijbehorende verkeersbesluit, betreffende het instellen van dit erf, hierbij in te trekken; 3. door het plaatsen van borden model A1 en A2, uitgevoerd als begin en einde zone, van Bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 km/uur zone in te stellen op de Prins Hendrikstraat; 4. door het verwijderen van borden model C7 de huidige geslotenverklaring voor vrachtauto’s in de Prins Hendrikstraat op te heffen en het bijbehorende verkeersbesluit, betreffende het instellen van deze maatregel, hierbij in te trekken; 5. dit verkeersbesluit zes weken na de bekendmaking daarvan in werking te laten treden. Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Datum: 28 februari 2013 Bijlage(n): Situatietekening Publicatie Het verkeersbesluit zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina en de Staatscourant. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken vanaf de dag van bekendmaking ter inzage in het gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven. Bezwaar: Indien u het met dit besluit niet eens bent kunt u op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie hierover vindt u in het bijgaande informatieblad bezwaar en beroep. Afschrift aan: Politiekorps Hollands Midden District Gouwe IJssel T.a.v. de heer B. Tamerus Postbus 4240 2350 CE Leiderdorp.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Bodegraven. Bekijk alle Bekendmakingen bodegraven in .

https://bodegravenkrant.nl/bekendmakingen-bodegraven/

Deel dit bericht:

Redactie Bodegravenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Bodegravenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Bodegraven.

Gerelateerde berichten